سرپرست مرکز بهداشت شهرضا مطرح کرد

ابتلا به سرطان‌های شایع، عامل مرگ و میر زنان در سنین میان‌سالی

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: در حال حاضر بیشترین عامل مرگ و میر زنان در سنین میان‌سالی ابتلا به سرطان‌های شایع در این گروه سنی است.

آخرین اخبار