عراقچی:

نگارش متن توافق به کندی اما به خوبی پیش می‌رود

معاون وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید مذاکرات به آهستگی به پیش می‌رود اما طرف‌های مذاکره کننده در مسیر درستی برای دستیابی به توافق نهایی قرار دارند.

آخرین اخبار