قتل منشی شرکت بعد از تجاوز

نظافتچی شرکتی که به اتهام تجاوز و قتل زن منشی، پای میز محاکمه رفت هرچند اتهام قتل را پذیرفت، اما مدعی ‌شد مرتکب تجاوز نشده ‌است.

آخرین اخبار