در ایام نوروز صورت می گیرد

اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در شهرضا

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: طرح بازرسی مرکز بهداشت شهرضا ویژه ایام نوروز برای نظارت بیشتر بر مراکز اقامتی، هتل ها، رستوران ها، تهیه و توزیع مواد غذای در شهرضا آغاز شد.

آخرین اخبار