پیکر طلبه شهید مدافع حرم در واد‌ی‌السلام نجف آرام گرفت

میهمان ایرانی جدید وادی السلام آرام گرفت

هادی ذوالفقاری وصیت کرده بود که در قبرستان وادی‌السلام آرام گیرد. دور حرم امیرالمونین، امام حسین طواف داده شد و برگی دیگر از تاریخ قبرستان وادی السلام شد.

آخرین اخبار