حجه الاسلام رهایی خبر داد:

برنامه های سالگرد تخریب بارگاه ائمه بقیع در شهرستان شهرضا

رئیس سازمان تبلیغات شهرضا گفت:به مناسبت سالگرد تخریب بارگاه ائمه بقیع (ع) برنامه های فرهنگی مذهبی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

آخرین اخبار