دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شهرضا خواستار شد

ضرورت مشارکت ائمه جمعه و جماعت در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شهرضا گفت: ائمه جمعه و جماعات، کانون‌ها فرهنگی مساجد، کانون مداحان، طلاب و حوزه‌های علمیه باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر و اجتماعی کردن آن دخیل شوند.

آخرین اخبار