حیدر العبادی تابعیت انگلیسی خود را باطل کرد

مقامات عراقی خبر دادند که حیر العبادی نخست‌وزیر این کشور از تابعیت انگلیسی خود انصراف داده و آن را ابطال کرده است.

آخرین اخبار