ائتلاف ضدداعش تروریسیم را تقویت کرده

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی با بیان اینکه ائتلاف ضدداعش موجب تقویت این گروه تروریستی شده است، گفت: فتنه داعش، دامن حامیانش را هم خواهد گرفت.

آخرین اخبار