ائتلاف ضدداعش هیچ کمکی به مردم کوبانی نکرد

رئیس مجلس تأکید کرد: مردم کوبانی در محاصره هستند و کسی هم به داد مردم کرد در کوبانی نمی‌رسد البته ما وظیفه‌ای داریم و به جریانات مسلمان کمک می‌کنیم.

آخرین اخبار