نخست وزیر جدید غیرقانونی انتخاب شده است

نوری المالکی نخست وزیر عراق، سپردن مسوولیت تشکیل دولت جدید در عراق توسط فؤاد معصوم به حیدر العبادی را خارج از چارچوب قانون اساسی این کشور و فاقد ارزش دانست.

آخرین اخبار