شکایت نورالمالکی به دادگاه قانون اساسی

سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گفت: زمان بیشتری برای بررسی شکایت نوری مالکی از رئیس‌جمهور این کشور نیاز است.

نخست وزیر جدید غیرقانونی انتخاب شده است

نوری المالکی نخست وزیر عراق، سپردن مسوولیت تشکیل دولت جدید در عراق توسط فؤاد معصوم به حیدر العبادی را خارج از چارچوب قانون اساسی این کشور و فاقد ارزش دانست.

انتخاب نخست وزیر عراق بار دیگر به تعویق افتاد

سلیم الجبوری رییس پارلمان عراق، جلسه انتخاب نخست وزیر این کشور را به ۲۸ مرداد ماه موکول کرد.

آخرین اخبار