مشروح/ رئیس‌جمهور در اجتماع مردم قم:

همواره به منتقدان احترام می‌گذاریم اما تخریب در این کشور جایی ندارد

رئیس‌جمهور گفت: ما همواره به منتقدان احترام می‌گذاریم و به آنها همانند حامیان می‌گوییم از حمایت دولت برخوردار بوده اما تخریب در این کشور جایی ندارد.

آخرین اخبار