در اولین فستیوال محاسبات سریع ذهنی کشور/

کودکان شهرضایی ۳ رتبه برتر کشوری را کسب کردند

کودکان شهرضایی در اولین فستیوال محاسبات سریع ذهنی iqmas در سطح کشور سه رتبه برتر کشوری را کسب کردند.

آخرین اخبار