وزیر دادگستری:

تحریم را منشأ اصلی فساد می دانم/تدوین آیین نامه دادرسی الکترونیک

وزیر دادگستری گفت: من قبول ندارم که روحانی اصلاح طلب است، خود ایشان هم به اعتدال خود اذعان دارد و ما وی را از دایره اصولگرایان خارج نمی دانیم.

آخرین اخبار