ارسال به دوستان سخنگوی دولت:

رشد اقتصادی امسال مثبت دو می‌شود

سختگوی دولت با اشاره به اینکه امروز رشد اقتصادی کشور مثبت دو درصد پیش بینی می‌شود، گفت: همچنین رشد ۴درصدی سرمایه گذاری را شاهد خواهیم بود.

آخرین اخبار