حرم مطهر امامزاده شاهرضا غبار روبی و عطرافشانی شد

نخستین غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهرامامزاده شاهرضا در سال جدید با حضور جمعی از مسئولین شهرستان انجام شد.

آخرین اخبار