در آستانه محرم؛

شهرضا با آئین سیاه‌پوشان حسینی به استقبال محرم رفت

همزمان با شب نخست محرم‌الحرام، نخستین آئین سیاه پوشان حسینی توسط هیئت سینه زن شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار