حجت‌الاسلام شریفی در رونمایی کتاب «مبانی علوم انسانی اسلامی»:

علوم انسانیِ اسلامی ممکن، ضروری و مهمترین علم اخلاقی است

مؤلف کتاب گفت: علوم انسانی اسلامی نه تنها ممکن بلکه ضروری است، کسی که می‌خواهد به حقیقت برسد باید منابع انسانی، اسلامی و اخلاقی را تؤامان دسترسی داشته باشد.

آخرین اخبار