امام جمعه شهرضا:

محور وحدت باید در شهرضا حفظ شود

امام جمعه شهرضا گفت: امروز وحدت و همدلی مهمترین رکن برای پیشرفت کشور بوده و باید وحدت در کشور و به دنبال آن در شهرستان حفظ شود.

آخرین اخبار