رئیس ارشاد شهرضا:

خبرنگاران طلایه‌داران خط مقدم جنگ نرم هستند/ موسسه فرهنگی خبرنگاران شهرضا شکل می‌گیرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: از سال گذشته انجمن صنفی خبرنگاران و خانه مطبوعات را پیگیری کردیم ولی محقق نشد و بر اساس آخرین دستورالعمل پیگیر تشکیل مؤسسه فرهنگی، هنری خبرنگاران شهرضا هستیم.

بر اساس آمارها

هجده میلیون ایرانی عضو فیس بوک هستند

خبرنگاران گوش شنوا و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

آخرین اخبار