حجت الاسلام فاتحی

بصیرت سیاسی و دین داری از ویژگی های بارز شهیدان است .

درک اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه از ویژگی های برجسته شهدا و رزمندگان دوران جنگ تحمیلی بوده است

آخرین اخبار