ایوبی: افزایش ۱۰۰ در صدی فروش فیلم در کشور

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه فروش سال‌های سینما با افزایش صد درصدی مواجه شده، گفت: بخش خصوصی در حوزه ساخت سالن فعال وارد شده و ۸۰سینما در حال ساخت است.

آخرین اخبار