مشاور امور بانوان وزارت ارشاد

وزارت ارشاد حریف صدا و سیما نمی‌شود!

درباره کار فرهنگی روی مساله حجاب و مدل ترغیب جوان ها به این موضوع و تبلیغات آن و … فراوان صحبت شده و میان آنها، حرف حساب هم کم نبوده ولی به حوزه عمل که رسیده، نه که کاری نکرده باشیم، کردیم و بیشتر هم، خرابکاری! از چند سال پیش آدم هایی، احتمالا از سر دلسوزی، مدل های جدیدی از چادرهای ملی و لبنانی و قجری و […]

آخرین اخبار