کدام دعای فرعون به سرعت مستجاب شد

بی آبی به قدری بر بشر ناتوان فشار می‌آورد که حتی ابرقدرت‌های پوشالی تاریخ هم نیز در آن حال به عجز خویش بر نزول حتی یک قطره باران معترف می شوند.

آخرین اخبار