خدایا مرا رسوا مکن

مرحوم آیت الله دستغیب در کتاب شریف «گناهان کبیره» داستان عجبیب و بُهت آوری از ستاریت و پرده پوشی خداوند نسبت به مسلمانی که شرب خمر می کرد، نقل می کند.

آخرین اخبار