چرا ازدواج با زنان پیامبر ممنوع بود

آیت‌الله سبحانی گفت: ممنوعیت ازدواج با زنان پیامبر(ص) برای حفظ مصالح بوده است تا کسانی از شأن آنان برای رسیدن به خلافت سوءاستفاده نکنند.

آخرین اخبار