بعضی‌ها در مذاکرات به شیطان بزرگ امید دارند/ خدای امروز همان خدایی است که خرمشهر را آزاد کرد

امام‌ جمعه موقت تهران با بیان اینکه بعضی‌ها در مذاکرات به شیطان بزرگ امید دارند، گفت: آمریکا از ایران سیلی خورده و در مذاکرات دنبال انتقام است.

آخرین اخبار