روایت مستندساز جوان از اوضاع و احوال عراق و سوریه؛

شبها صدای نماز شب و گریه‌ داعشی‌ها را می‌شنیدم

کارگردان خالد و مجتبی گفت: اوضاع عراق بسیار خوب بود و داعش متحمل شکست‌های سنگینی شد،تااینکه حرف نسنجیده‌ی یکی ازدولت‌مردان ایران، وضعیت جبهه‌ را به هم ریخت.

آخرین اخبار