آمار بالای مرگ و میرهای جهانی با نوشیدنی های بسیار شیرین

طبق یک مطالعه جدید نوشیدنی های بسیار شیرین و حاوی قند سالانه ۱۸۴ هزار نفر در جهان را قربانی خود می کنند.

آخرین اخبار