اولین دوره مسابقات منطقه ای موشک های آبی و بادی در شهرضا برگزار شد

اولین دوره مسابقات منطقه ای موشک های آبی و بادی، یادواره شهید حسن تهرانی مقدم ، پدر علم موشکی ایران به همت پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر در شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار