گوهر خیراندیش دچار سانحه شد

گوهر خیراندیش سر صحنه فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» تصادف کرد و به بیمارستان منتقل شد.

آخرین اخبار