فرمانده معظم کل قوا:

هدف نیروی دریایی، ساماندهی نیروی نظامی در تراز ملت ایران باشد

رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند: هدف اساسی نیروی دریایی باید ایجاد و ساماندهی یک نیروی نظامی در تراز ملت ایران و آرمان‌های نظام اسلامی باشد.

آقای خامنه‌ای روی مرا زمین نمی‌اندازد

بعضی از این‌ها هم البته از عزیزان خودمان هستند مثل دکتر اسماعیل خوئی و نعمت آزرم و همین‌طور چند شاعر خوب دیگر هم دیدم. و من خیلی دلم می‌خواهد اجازه‌ای بیابم از دولت جمهوری اسلامی، از آقای خامنه‌ای که اهل ذوق و فضل هستند، مرد فاضل و با شرفی هستند، من دلم می‌خواهد اگر بشود و راه باشد از عطوفت اسلامی ایشان بهره‌ای بردارم.

آخرین اخبار