آیت الله نجفی قمشه ای مطرح کرد؛

موضع گیری دولت دربرابر نظر صریح رهبری در ۸۰ مورد/ آیا این التزام عملی به ولی فقیه بود

آیت الله نجفی قمشه ای گفت: دولت در صحبت به فرمایشات مقام معظم رهبری چشم می گوید، اما در عمل مخالف نظر ایشان عمل می کند؛ آیا این التزام عملی به ولایت فقیه و قسم بر این التزام است.

آیت الله قدرت الله نجفی:

جبهه فرهنگی اصیل ترین و اساسی ترین جبهه جامعه است

آیت الله قدرت الله نجفی گفت: جبهه فرهنگی اصیل ترین و اساسی ترین جبهه جامعه است و باید در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری شود.

آخرین اخبار