آیت‌الله مکارم شیرازی:

برخی می‌گویند درباره ماهواره سخنی نگویید/ ماهواره ها بنیان خانواده را نشانه گرفته اند

وجود بیش از دو هزار کانال ماهواره ای فارسی زبان هدفی جز نابودی بنیان خانواده و گرفتار کردن جوانان به فساد را ندارند.

زشت است در مملکت اسلامی پزشک زیر میزی بگیرد

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم پول زیر میزی است که این امر شبیه رشوه خواری است و برای مملکت اسلامی زشت است پزشکی رشوه بگیرد .

آخرین اخبار