اعلام میزان زکات فطره از سوی سه تن از مراجع

آیت‌الله موسوی‌ اردبیلی، شبیری زنجانی و علوی گرگانی میزان زکات فطره و کفاره را اعلام کردند.

آخرین اخبار