شهرضانیوز گزارش می دهد؛

حال وخیم خانه آیت الله مدرس در شهرضا/ میراث این شهید ملی در معرض ویرانی کامل قرار دارد

خانه تاریخی شهید مدرس در شهرضا این روزها حال و روز خوبی ندارد، از آن شکوه گذشته تنها بنای نیمه خرابی مانده که آن هم اگر وضع به همین شیوه پیش برود، در آینده نزدیک به خراب آبادی تبدیل می‌شود.

خبر تکمیلی2/هنوز صدای قدم های مدرس شنیده می شود:

پس از ۴ سال خانه شهید مدرس به موزه تبدیل نشد

خانه تاریخی مرحوم مدرس، خانه ای که روزگاری ماوای مرد بزرگ ملی _ مذهبی ایران بود، اکنون در انزوا و خاموشی، ترک های ناشی از فرسودگی را بر پیکر خود، احساس می کند.

خبر تکمیلی1/هنوز صدای قدم های مدرس شنیده می شود:

میراث فرهنگی، خانه تاریخی آیت الله مدرس را دریابد

تخریب خانه مدرس در روستای اسفه بر اثر عدم رسیدگی و فرسودگی، این روزها به گوش می رسد، خانه ای که یک روز قرار بود به موزه تبدیل شود اما اکنون به خرابه ای تغییر هویت داده است.

از این خانه قدیمی:

هنوز صدای قدم های مدرس شنیده می شود

دهم آذر، روز مجلس، یادآور نام و یاد بزرگ پرچمدار جهاد و شهادت و نماینده جاودان ملت سید حسن مدرس است. کسی که با اقدام ها و خدمات خود نامی جاودان برجای گذاشت و برای همیشه گنجینه‌ای ارزشمند برای تاریخ ایران شد.

آخرین اخبار