جزئیاتی از زندگی شخصی آیت الله بهجت

فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم. بله آقا شاه هم رفتنی ست. او هم می تواند برود. و آقای حاج آقا روح الله خوب مقابل شاه ایستاده.

آخرین اخبار