انتقادانتقادآیت‌الله علم‌الهدی‌از بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد؛

ای کاش پسوند اسلامی را از دانشگاه آزاد بر‌دار‌ند

امام جمعه مشهد گفت: دانشگاهی که یک میلیون دانشجودارداگر جولانگاه بی‌حجابی شودآیااین جزاین است که یک راه برای دشمن بازویک فضای آکادمیک راجلوی دشمن بگذاریم.

اجلاس بسیج اساتید کشور

پاسخ جلیلی وباقری به علم‎الهدی درموردفعالیت پس ازانتخابات

امام جمعه مشهد با اشاره به دیدار خود با سعید جلیلی گفت: در جلسه‌ای که با وی داشتم از او پرسیدم که بعد از این چه می‌کنید؟ وی جواب داد …

آخرین اخبار