اسلام داشتن سلاح کشتار جمعی را ممنوع می داند/ دست بسیاری از قدرتمندان بر ماشه بمب اتم است

آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیامی تصویری به همایش فقه هسته ای تاکید کرد: داشتن سلاح کشتار جمعی در دین ممنوع است، اما آنچه که در غرب اتفاق افتاد و در جنگ جهانی دوم دیدیم آنها بیش از ۷۰میلیون انسان را کشتند، امروز نیز دست بسیاری از همان قدرتمندان بر ماشه بمب اتم است.

آخرین اخبار