امام جمعه موقت تهران:

آن‌هایی که معتقدند باید مقابل آمریکا کوتاه آمد روحیه جهادی ندارند

امام جمعه موقت تهران گفت: اعتقاد کوتاه آمدن در برابر آمریکا نشان می‌دهد روحیه جهادی از برخی افراد گرفته شده و اگر روحیه جهادی از انسان گرفته شود سرگردانی و انحراف را به‌دنبال دارد.

آخرین اخبار