آیت الله صافی گلپایگانی:

مردم عراق رهنمودهای آیت الله سیستانی را نصب العین خود قرار دهند

آیت الله صافی گلپایگانی گفت: از دولت و مردم عراق می‌خواهیم که با نصب العین قرار دادن رهنمودهای آیت الله سیستانی توطئه‌های دشمنان را از بین ببرند.

آخرین اخبار