بلندگوهای مسجد الحرام و مسجد النبی در دست وهابیت است

آیت الله سبحانی با اشاره به اینکه وهابیت در سوریه از بیش از ۶۰ کشور آمده اند گفت: بلندگوی مسجد الحرام و مسجد النبی در دست وهابیت است و برهمین اساس است که می گوییم مهم ترین نیاز شرایط فعلی مقابله با وهابیت است.

آخرین اخبار