نیوزویک:

ایران ابرقدرت منطقه است

یک نشریه آمریکایی طی تحلیلی اظهارکرد که ایران و نیروهای مقاومت منطقه با راهبرد پیشبرد اسلامی راستین در خاورمیانه در بالاترین سطح آمادگی ارتباطی قرار دارند.

آخرین اخبار