ضارب طلبه آمر به معروف در آستانه آزادی

خنجری که حنجر علی ما را برید/گزارش تصویری عیادت آیت الله حائری از علی خلیلی

طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است،بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره همچنان در بستر بیماری به سر ببرد.

آخرین اخبار