آیت الله جزایری عنوان کرد:

جنگ تمام عیار فرهنگی درکشور/ تجزیه طلبان در داخل کشور پیاده نظام دارند

تجزیه طلب‌ها مثل ضد انقلاب و نبهانی‌ها و… که تبلیغات می‌کنند و خودشان را معرفی می‌کنند اینها هم می‌گویند ما یک گروه هستیم و حرف برای گفتن داریم، هم در اروپا و هم در کشورهای عربی مصوب است که همه فشارهایی که از ایران بر آنها وارد می‌شود به واسطه امکانات مالی است و امکانات مالی هم از خوزستان است و این مصوبه را برای همه دنیا تعریف کرده‌اند.

آخرین اخبار