32 سال فقدان سردار بزرگ ایران، ژنرال احمد متوسلیان

حاج احمد، غایب خاطرات رفسنجانی؛ غفلت یا سانسور

رای اینکه روشن شود مسئله اسارت یکی از مهمترین فرماندهان نظامی جبهه های جنگ، چقدر برای هاشمی کم اهمیت است، کافی است نگاهی به یادداشت های روزانه ایشان در سال ۱۳۶۱ انداخت تا روشن گردد در حالی که جناب هاشمی در یادداشت های روزانه خود از ذکر کوچکترین و بی اهمیت ترین مسائل نیز غفلت نمی کند.

آخرین اخبار