از ممنوع الورودی خبرنگاران به مراسم تا زیر گرفتن دانشجویان توسط خودرو حامل هاشمی

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر طی شعارهای خود اعلام کردند که جلسات سفارشی و فرمایشی جایگزین برنامه های دانشجویی شده است و تهمت زدن به امام جایش در دانشگاه نیست.

آخرین اخبار