تحریف امام(ره) با خاطره و لطیفه تا چه زمان ادامه دارد؟

جای این پرسش است که آیا ماجرای نقل خاطره و لطیفه از امام با بسته شدن صفحه فیسبوک نعیمه اشراقی و عذرخواهی از مردم و یا توجیه آیت‌‌الله هاشمی برای عدم انتشار مطلب مربوط به سال‌های گذشته درباره رابطه با آمریکا پایان می‌یابد یا خیر؟

آخرین اخبار