آیت‌الله ‌صافی‌گلپایگانی در دیدار رئیس‌ جمهور‌:

توجه به سیاست خارجی و ارتباط سازنده با دیگر کشورها حائز اهمیت است

مرجع تقلید شیعیان گفت:‌ توجه به سیاست خارجی حائز اهمیت است و نباید چند کشور موضوع سیاست خارجی ما باشد، بلکه باید به ارتباط سازنده با دیگر کشور‌ها توجه شود.

آخرین اخبار